ўо впливаЇ на виб≥р профес≥њ

   

¬иб≥р профес≥њ. яким глибоким зм≥стом переповнене це, здавалос¤ б, звичне словосполученн¤, ск≥льки в ньому приховано емоц≥й, тривог, спод≥вань. јдже це не лише вдале чи невдале р≥шенн¤ юност≥, а й подальша дол¤ людини, активне, творче, рад≥сне житт¤ або ж пасивне збайдуж≥ле ≥снуванн¤; насамк≥нець, вдалий виб≥р профес≥њ Ц одна з головних складових ≥ умов людського щаст¤, усв≥домленн¤ своЇњ потр≥бност≥ в соц≥ум≥. —л≥д зазначити, що процес профес≥йного самовизначенн¤ Ї досить складним, на нього зд≥йснюють вплив р≥зн≥ фактори. –ос≥йський вчений ™вген≥й ќлександрович  лимов, котрий зробив великий внесок у досл≥дженн¤ св≥ту профес≥й та профес≥йного самовизначенн¤ людей, пропонуЇ в≥с≥м основних фактор≥в, ¤к≥ впливають на виб≥р людиною профес≥њ:

1) позиц≥¤ батьк≥в, старших член≥в с≥м'њ. ƒуже часто батьки надають дитин≥ повну свободу вибору, вимагаючи тим самим в≥д нењ самост≥йност≥, в≥дпов≥дальност≥, ≥н≥ц≥ативи. “рапл¤Їтьс¤, що батьки не згодн≥ з вибором дитини ≥ пропонують перегл¤нути своњ плани й зробити ≥нший виб≥р. ѕравильному вибору профес≥њ часто заважають установки батьк≥в, ¤к≥ прагнуть, щоб д≥ти компенсували њхн≥ недол≥ки в майбутньому, у т≥й д≥¤льност≥, у ¤к≥й вони не змогли себе повн≥стю ви¤вити в св≥й час. —постереженн¤ показують, що в б≥льшост≥ випадк≥в д≥ти погоджуютьс¤ з вибором батьк≥в, розраховуючи на њхню допомогу при вступ≥ в ¤кий-небудь навчальний заклад;

2) позиц≥¤ друз≥в. ƒружн≥ в≥дносини старшокласник≥в Ї досить м≥цними ≥ вплив њх на виб≥р профес≥њ не виключено. ѕозиц≥¤ м≥крогрупи може нав≥ть стати вир≥шальною у профес≥йному самовизначенн≥. ќсобливо це актуально дл¤ людей з≥ стандартизованим мисленн¤м, схильних до насл≥дуванн¤ ≥ стереотип≥в, не спроможних ч≥тко сформулювати власну життЇву позиц≥ю. —поживач≥в а не творц≥в (¤кщо такий умовний под≥л доречний). «в≥сно, в рамках розумного, почутт¤ групи, ор≥Їнтац≥¤ на однол≥тк≥в - позитивн≥ особливост≥ молод≥. ¬они потр≥бн≥ дл¤ освоЇнн¤ норм поводженн¤ в сусп≥льств≥, формуванн¤ образу "я" ≥ самооц≥нки. јле огл¤датис¤ на ≥нших сл≥д щоб побачити сп≥льне ≥ в≥дм≥нне, краще взнати своњ ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥, а не сл≥по повторювати, чи переносити захопленн¤ ¤коюсь людиною на профес≥ю, котрою та волод≥Ї;

3) позиц≥¤ шк≥льних педагог≥в.  ожен учитель, спостер≥гаючи за поводженн¤м учн¤ п≥д час навчального процесу, анал≥зуЇ його ≥нтереси, схильност≥, напр¤мки мисленн¤ ≥ зв≥сно може дати дуже ц≥нну пораду, до того ж, досв≥дчений педагог здатен запоб≥гти так≥й розповсюджен≥й помилц≥ при вибор≥ профес≥њ, ¤к ототожненн¤ шк≥льного предмета ≥ певноњ, спор≥дненоњ з ним профес≥њ. ¬≥н допоможе ч≥тко розр≥зн¤ти ц≥ пон¤тт¤;

4) особист≥ профес≥йн≥ плани. ѕ≥д планами у цьому випадку маютьс¤ на уваз≥ у¤вленн¤ про етапи освоЇнн¤ профес≥њ, засоби потр≥бн≥ дл¤ цього. ѕлани формуютьс¤ залежно в≥д складу розуму й характеру людини. якщо виникають ускладненн¤, розумно звернутис¤ до спец≥ал≥ста, котрий допоможе побудувати профес≥йний план; 

5) зд≥бност≥. ÷е ≥ндив≥дуальн≥ психолог≥чн≥ особливост≥ людини, що про¤вл¤ютьс¤ в трудов≥й або ≥нш≥й д≥¤льност≥ ≥ Ї умовою усп≥шност≥ њњ зд≥йсненн¤. ¬≥д зд≥бностей залежить швидк≥сть, глибина, легк≥сть ≥ м≥цн≥сть процесу оволод≥нн¤ знанн¤ми, набутт¤ ум≥нь ≥ навичок. јле сам≥ зд≥бност≥ не звод¤тьс¤ до знань й ум≥нь. –озвиток зд≥бностей маЇ в≥дбуватись прот¤гом всього житт¤. ѕро своЇр≥дн≥сть своњх зд≥бностей треба судити не т≥льки по усп≥хах у навчанн≥, але й по дос¤гненн¤х у найр≥зноман≥тн≥ших видах д≥¤льност≥. ќбТЇктивне у¤вленн¤ про них формуЇтьс¤ також за допомогою спец≥альних досл≥джень, тестувань, спр¤мованих на актив≥зац≥ю самоп≥знанн¤. ÷е запоб≥гаЇ наклеюванню ¤рлика про те, ¤ка людина;

6) р≥вень домагань на сусп≥льне визнанн¤. ѕлануючи власний трудовий шл¤х, дуже важливо подбати про реал≥стичн≥сть своњх домагань. Ќев≥дпов≥дн≥сть внутр≥шн≥х образ≥в людини життЇвим реал≥¤м неминуче призведе до розчаруванн¤;

7) ≥нформован≥сть про профес≥њ. ¬ажливо подбати про те, щоб в≥домост≥, котр≥ здобуваютьс¤ людиною, про ту або ≥ншу профес≥ю не ви¤вилис¤ перекрученими, неповними, одноб≥чними. «ахопленн¤ т≥льки зовн≥шньою або ¤кою-небудь приватною стороною профес≥њ може призвести до серйозних помилок ≥ розчарувань. Ќаприклад, за легк≥стю, з ¤кою актор створюЇ на сцен≥ образ, стоњть напружена, буденна прац¤. ј журнал≥сти не завжди виступають у телепередачах - част≥ше вони обробл¤ють масу ≥нформац≥њ, арх≥в≥в, розмовл¤ють ≥з дес¤тками людей - перш, н≥ж п≥дготують 10-ти хвилинне пов≥домленн¤, ¤ке, до того ж, озвучить ≥нша людина (диктор на телебаченн≥). ўоб точно знати чим саме займаЇтьс¤ людина певноњ профес≥њ треба роз≥братись по ¤ким класам, типам, в≥дд≥лам, групам класиф≥куютьс¤ ≥снуюч≥ профес≥њ ≥ ¤к≥ ставл¤тьс¤ до них вимоги. ƒопомогти в отриманн≥ достов≥рноњ ≥нформац≥њ молод≥й людин≥ можуть батьки, педагоги, а найб≥льш Ц психологи-профконсультанти. ¬они провод¤ть низку д≥агностичних заход≥в по вивченню особистост≥ людини, котра обираЇ профес≥ю, а також можуть детально розпов≥сти про вимоги до профес≥њ, котра ц≥кавить саме ¬ас;

8) схильност≥. —хильност≥ про¤вл¤ютьс¤ в улюблених зан¤тт¤х, на ¤к≥ витрачаЇтьс¤ б≥льша частина в≥льного часу. ÷е - ≥нтереси, п≥дкр≥плен≥ певними зд≥бност¤ми.

«начну роль у вибор≥ профес≥њ в≥д≥граЇ темперамент. ¬≥д нього залежить вплив на д≥¤льн≥сть р≥зних псих≥чних стан≥в, викликаних неприЇмною обстановкою, емоц≥йними факторами. ћожна образно описати, що люди холеричного темпераменту б≥льше придатн≥ дл¤ активноњ ризикованоњ д≥¤льност≥, сангв≥н≥ки - дл¤ орган≥заторськоњ д≥¤льност≥, меланхол≥ки - дл¤ творчоњ д≥¤льност≥ в науц≥ й мистецтв≥, флегматики - дл¤ планом≥рноњ, неквапливоњ й пл≥дноњ д≥¤льност≥. ƒалеко не останню позиц≥ю у профес≥йному самовизначенн≥ займають характер та самооц≥нка особистост≥.

ѕроанал≥зувавши все вищевикладене та зважаючи на складн≥сть розгл¤нутих пон¤ть, можна з впевнен≥стю сказати: дл¤ того, щоб п≥дл≥ток правильно ≥ усв≥домлено вибрав профес≥ю, котра б в≥дпов≥дала сусп≥льним ≥ особист≥сним потребам, визначив свою профес≥йну позиц≥ю, йому необх≥дна квал≥ф≥кована допомога. ј саме: розумне психолого-педагог≥чне втручанн¤, профес≥йне консультуванн¤ та посл≥довне проведенн¤ вс≥х етап≥в профор≥Їнтац≥йноњ роботи.

Хостинг от uCoz